בשכונה, ביישוב או במועצה, נעצב עבורכם את התהליך השיתופי והשתתפותי המתאים ביותר.

התהליכים מתאימים גם לארגונים וחברות. 

​​

  • בניית נציגות שכונתית לדבר איתה.

  • בנייה ופיתוח קהילה. 

  • גיבוש והכשרת מנהיגות שכונתית.

  • ליווי תהליכי פיתוח מול ועם הקהילה.

  • העצמת קהילות בתהליכי פלייסמייקינג.

 

Whether its a company, an organization or any community, we will design the right participatory process.

 

  • Gathering local residents to talk to.

  • Building local leadership.

  • Consulting developing processes with the community. 

  • Placemaking as a local empowering process.