ממורכבות אל יצירה 

 Creation out of Complexity

 How could we transform our story for communal empowerment? 

השיחות, המשפחות, הקהילות, הארגונים, העסקים, הרחוב סביבנו הם מערכות דינמיות שמהוות חלק מרכזי מחוויית החיים שלנו.

איך נוכל להפיק כוח מכל אלה? 

כיצד נוכל לשבור שגרה ומתוך שיחה ומעורבות להכניס תשוקה ויצירתיות ביננו?

כיצד נחזור אל תחושות של שייכות וייחודיות לכדי שיתוף פעולה פורה?