עיצוב עירוני Urban design 

ניסוח המקומיות הלכה למעשה יחד עם התושבים בחומרים, צבעים וצורות שמבטאות את הייחוד המקומי עבורם.

אנו מציעים ליווי קהילתי ואדריכלי מקצועי המבוסס על תסקיר פיזי ואנושי וכולל מהלך שיחה ובירור מעצים עם התושבים עד לשלב היצירה ואחריו. 

כך כל הגורמים כולם יוכלו להנות מההזדמנות אשר טומן בחובו מהלך ביטוי/שינוי של מקום. 

 

The formulation of locality together with the community in materials, colors and forms that express the local uniqueness for them. We offer a professional community and architectural accompaniment based on a physical and human survey and includes a conversation and clarification empowering process. Thus, all parties will be able to enjoy the opportunity that entails a process of expression / change of place.