top of page

 
קורסים ותהליכים 
 

תהליך למידה במהלך עשר השנים האחרונות זכינו להעביר קורסים אקדמיים במגוון רחב של מסגרות - שנקר, אוניברסיטת תל אביב, HIT,מכללת עזריאלי להנדסה, מכללות לחינוך - וינגייט, לוינסקי, גורדון, סכנין, גבעת וושינגטון ועוד. פרט לכך לקחנו חלק משמעותי ב 3 תכניות ארסמוס שבוצעו במגוון רחב של מדינות . 

עיקר הקורסים האקדמיים שלנו התבססו על מעורבות חברתית, בדרך כלל קורסים משלבי עשייה , הסטודנטים זוכים לתהליך משמעותי בגישה השתתפותית אשר מעמיק את החס והאמון בינהם ומאפשר לכם לבחור מעורבות מדוייקת ומחוברת למקום ולאנשים. 

תחומי קורסים שהועברו עד כה:

  1. קורסים והשתלמויות להכשרה להנחיה וניהול פרוייקטים בגישת מנהיגות השתתפותית.

  2. פלייסמייקינג - הכשרה והתנסות. 

  3. מעורבות חברתית, במכללה ומחוצה לה. 

 

bottom of page