top of page

תהליך למידה משותף בגישת מנהיגות השתתפותית בנושאי כלכלה חלופית, תודעת רשת וזהות מקומית עד לשלב פעולה במיפוי ועיצוב התערבויות במרחב או בקהילה נבחר וזאת בדיאלוג השתתפותי עם הקהילה המקומית.

תחומי קורסים שהועברו עד כה:

  1. קורסים והשתלמויות להכשרה להנחיה וניהול פרוייקטים בגישת מנהיגות השתתפותית.

  2. פלייסמייקינג - הכשרה והתנסות. 

  3. מעורבות חברתית, במכללה ומחוצה לה. 

הקורסים הועברו ב - מכללת ספיר, מכללת אשקלון, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב, מכללת עזריאלי,  מכללת גבעת וושינגטון, מכללת קיי, מכללת סכנין, מכללת גורדון, מכללת אחווה ובמסגרות בינלאומיות כמו הפרוייקטים DEMO ו CURE של ארסמוס+ האיחודהאירופי. 

 

קורסים ותהליכים 

course and processes

bottom of page