top of page
קפה עולם באילת

הדרך הנעימה והמהנה שאנו
מכירים להגיע אל חוכמת הרבים.

ממסגרות משרד החינוך, דרך התאגידים המובילים בארצנו, האיחוד האירופי ורשויות רבות, עברנו עם קפה עולם דרך מופלאה לאפשר שיחה משמעותית בקבוצות גדולות.
בין אם מדובר בתהליך או כנס אחד, הרי המשתתפים יוצאים מועצמים ובתחושה שהקשיבו להם ויש תובנות משותפות ותחושת שייכות.  

bottom of page