top of page
קפה עולם באילת

הדרך הנעימה והמהנה שאנו
מכירים להגיע אל חוכמת הרבים

מהנהלת משרד החינוך, דרך התאגידים המובילים בארצנו, האיחוד האירופי ורשויות רבות בארצנו, עברנו עם קפה עולם דרך מופלאה לאפשר שיחה משמעותית בקבוצות גדולות.
בין אם מדובר בתהליך של מספר מפגשים או פשוט כנס אחד, הרי המשתתפים יוצאים מועצמים ובתחושה שהקשיבו להםויש תובנות משותפות.  

bottom of page