top of page

לעשות מקום

תהליך מעורבות מקומי הנעשה בהשתתפות הקהילה ליצירה והשראה

לחוויית חיים נעימה ומשמעותית בשכונה או בארגון.

bottom of page