לעשות מקום

תהליך מעורבות מקומי הנעשה בהשתתפות הקהילה  תוך מתן כלים לתושבים להובלת הצעדים אותם הם בוחרים ליישם , ליצירה והשראה

לחווית חיים נעימה ומשמעותית בשכונה או בארגון.