top of page
השתתפותי.png
 • עושים קהילה - תהליכים קצרים או ארוכים להקמה, בנייה וחיזוק קהילה. בית ספרית, ארגונית, שכונתית ואחרות - כבר מזמן הבנו שקל ואדיר יותר בקהילה.

 • כלים לשיחה משמעותית בקבוצות גדולות : קפה עולם, מרחב פתוח, תרגול מעגל - מתאים לכנסים, לשיתוף ציבור, לגישור, ליצירה ועוד.

 • תהליך בניית סיפור מקומי - שכונה, ארגון או כל מוסד שהוא - כולם צריכים סיפור להתחבר אליו וזה אנחנו עושים, כזה שמופיע ברשת במפה מסודרת ושכולם תורמים חלק לבנות אותו. 

 • העצמת זהות מקומית.

 • תהליכי הכשרה למנהיגות פעילים מקומית. 

 • פלייסמייקינג לסוגיו - טקטי, קהילתי או תכנוני. 

 • סדנאות הקשבה ותקשורת.

 • מנהיגות בגישת כח הרשת.

 • מנהיגות השתתפותית.

 • בניית חזון השתתפותי.

 • לימודי קיימות - מתרבות הצריכה ובכל תחום אחר בנושא הרחב והנפלא הזה. 

Project 05
bottom of page