בניית קהילה. שיתוף ציבור. מיתוג מקומי. יצירת מקום. שייכות 

Community building. Public Engagement. Local branding. Placemaking. Belonging

What do we offer ? מה אנחנו מציעים

Creating belonging together - Collecting the local strengths into interactive on and offline map  

 יוצרים שייכות - איסוף הכוחות המקומיים לכדי מפה אינטראקטיבית ברשת ומחוצה לה  

A City, Neighborhood, educational organization, firm, process and any community - this process will allow getting to know, connect and create the best stage for the people and the place.

local Past present and future into an interactive repository on the network and public space.

עיר, שכונה, בית ספר, מוסד אקדמי, חברה מסחרית, תהליך או קהילה  - התהליך הזה יאפשר מפגש, הכרות, חיבור ויצירה של הבמה הטובה ביותר למען האנשים והמקום. 

עבר הווה ועתיד מקומי לכדי מאגר אינטראקטיבי ברשת ובמרחב הציבורי. 

מעבר מ- "אי מקום" אל "מקום" . יוצרים שייכות 

  Moving from "Non place" to "Place" 

הסיפור האינטראקטיבי ברשת 

 The interactive story on line  

מקור המפה: פרויקט שכונות של - אסופה | חנות עיצוב ישראלי: בית למעצבים צעירים. המאיירת: יהלי זיו. ניתן לרוכשה כאן 

Asufa is a shop for unique and creative design, all it products are the work of young Israeli designers. The artist: Yali Ziv. yoi can find it here

הסיפור הקהילתי במרחב הציבורי 

The Community Story on public space

הסיפור הקהילתי בלובי

The Community Story on  the lobby 

Our process - התהליך

מעוצב על פי :

חקר מוקיר . השתתפותיות. עשיית מקום. קיימות. 

Designed by :

Appreciative inquiry. Participatory leadership. Placemaking. Sustainability

Host 

אירוח

Participate

השתתפות

Create

יצירה

Celebrate

חגיגה

More examples עוד דוגמאות